Skala podatkowa w 2010 roku

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad
do

85 528
18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528

14 839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek w 2010 roku

Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna 46,33
Roczna 556,02
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3 091 zł

Koszty uzyskania przychodu w 2010 r.

Uprawniony Miesięcznie Roczne
dla pracowników mieszkających w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy i uzyskujących przychody:
od jednego zakładu pracy 111,25 zł 1335 zł
od więcej niż jednego zakładu pracy 111,25 zł 2002,05 zł
dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i nieotrzymujących dodatku za rozłąkę, uzyskujących przychody:
od jednego zakładu pracy 139,06 zł 1668,72 zł
od więcej niż jednego zakładu pracy 139,06 zł 2502,56 zł
dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i otrzymujących dodatek za rozłąkę, uzyskujących przychody:
od jednego zakładu pracy 111,25 zł 1335 zł
od więcej niż jednego zakładu pracy 111,25 zł 2002,05 zł
Inne ważne limity podatkowe na 2010 r.

w euro (2009) w złotych (2009) w euro (2010) w złotych (2010)
Wartość sprzedaży uprawniająca
do zwolnienia podmiotowego z VAT
- 50 000 - 100 000
Wartość wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów uprawniająca
do zwolnienia podmiotowego z VAT
- 50 000 - 50 000
Wartość sprzedaży uprawniająca
do statusu małego podatnika VAT
1 200 000 4 053 000 1 200 000 5 067 000
Kwota prowizji uprawniająca
do statusu małego podatnika VAT
45 000 152 000 45 000 190 000
Wartość sprzedaży wysyłkowej,
której nieprzekroczenie uprawnia
do nieopodatkowania VAT
tej sprzedaży w Polsce
- 160 000 - 160 000
Wielkość przychodów za rok
poprzedni uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym
150 000 506 625 150 000 633 420
Wielkość przychodów za rok
poprzedni uprawniająca do opłacania
ryczałtu kwartalnie
25 000 84 437,50 25 000 105 570
Kwota przychodów z najmu
w roku bieżącym opodatkowana 8,5-proc. ryczałtem
4 000 13 510 brak limitu brak limitu
Kwota przychodów za rok poprzedni
zobowiązująca do prowadzenia
ksiąg rachunkowych
1 200 000 4 089 960 1 200 000 5 067 120
Wartość przychodu ze sprzedaży
za poprzedni rok (wraz z kwotą należnego VAT),
której nieprzekroczenie powoduje,
że podatnik ma status małego
podatnika uprawnionego
do jednorazowej amortyzacji
i kwartalnego wpłacania zaliczek
1 200 000 4 053 000 1 200 000 5 067 000
Wartość środków trwałych,
od których można dokonać jednorazowego
odpisu amortyzacyjnego
100 000 338 000 100 000 422 000