Minimalne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe dla prowadzących działalność pozarolniczą, którzy korzystają z ulgi w składkach ZUS

Dla osób, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r. oraz:


Ubezpieczenia społeczne w 2010 roku
Rodzaj
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
(30% minimalnego wynagrodzenia w 2010 r.)
395,10 zł
Ubezpieczenie emerytalne (19,52%)
77,12 zł
Ubezpieczenie rentowe (6%)
23,71 zł
Ubezpieczenie chorobowe (2,45%)
9,68 zł
Ubezpieczenie wypadkowe Stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. (Dz.U. nr 200, poz. 1692 ze zm.) i rozporządzenia z 16 marca 2009 r. (DzU nr 43, poz. 350), a zakładając, że stopa wynosi 1,67 proc., składka wynosi 6,60 zł
Rodzaj za styczeń,
luty
za marzec,
kwiecień, maj
za czerwiec,
lipiec, sierpień
za wrzesień,
październik, listopad
za grudzień
Maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
(250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)
7784,65 zł
Ubezpieczenia społeczne w 2009 roku
Rodzaj
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
(30% minimalnego wynagrodzenia w 2009 r.)
382,80 zł
Ubezpieczenie emerytalne (19,52%)
74,72 zł
Ubezpieczenie rentowe (6%)
22,97 zł
Ubezpieczenie chorobowe (2,45%)
9,38 zł
Ubezpieczenie wypadkowe Stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. (Dz.U. nr 200, poz. 1692 ze zm.) i rozporządzenia z 16 marca 2009 r. (DzU nr 43, poz. 350), a zakładając, że stopa wynosi 1,67 proc., składka wynosi 6,39 zł.
Rodzaj za styczeń,
luty
za marzec,
kwiecień, maj
za czerwiec,
lipiec, sierpień
za wrzesień,
październik, listopad
za grudzień
Maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
(250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)
7421,38 zł
7741,38 zł
7964,03 zł
7703,70 zł
7784,65 zł
Ubezpieczenia zdrowotne w 2009 roku
Rodzaj za styczeń,
luty
za marzec,
kwiecień, maj
za czerwiec,
lipiec, sierpień
za wrzesień,
październik, listopad
za grudzień
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
(75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku)
2392,76 zł
2491,57 zł
2491,57 zł
2491,57 zł
2491,57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne (9 %)
215,35 zł
224,24 zł
224,24 zł
224,24 zł
224,24 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku (7,75 %)
185,44 zł
193,10 zł
193,10 zł
193,10 zł
193,10 zł
Ubezpieczenia społeczne w 2008 roku
Rodzaj za styczeń,
luty
za marzec,
kwiecień, maj
za czerwiec,
lipiec, sierpień
za wrzesień,
październik, listopad
za grudzień
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
(30% minimalnego wynagrodzenia w 2008 r.)
337,80 zł
337,80 zł
337,80 zł
337,80 zł
337,80 zł
Ubezpieczenie emerytalne (19,52%)
65,94 zł
65,94 zł
65,94 zł
65,94 zł
65,94 zł
Ubezpieczenie rentowe (6%)
20,27 zł
20,27 zł
20,27 zł
20,27 zł
20,27 zł
Ubezpieczenie chorobowe (2,45%)
8,28 zł
8,28 zł
8,28 zł
8,28 zł
8,28 zł
Ubezpieczenie wypadkowe (od 1.04.2007: 0,67%- 3,6%) Stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. (Dz.U. nr 200, poz. 1692, i Dz.U. nr 203, poz. 1720) i rozporządzenia z 6 marca 2006 r. (DzU nr 42, poz. 283), a zakładając, że stopa wynosi 1,80 proc., składka wynosi 6,08 zł. W celu ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe skorzystaj z poradnika "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe"
Rodzaj za styczeń,
luty
za marzec,
kwiecień, maj
za czerwiec,
lipiec, sierpień
za wrzesień,
październik, listopad
za grudzień
Maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
(250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)
6758,53 zł
7249,58 zł
7459,95 zł
7378,40 zł
7421,38 zł
Ubezpieczenia zdrowotne w 2008 roku
Rodzaj za styczeń,
luty
za marzec,
kwiecień, maj
za czerwiec,
lipiec, sierpień
za wrzesień,
październik, listopad
za grudzień
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
(75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku)
2168,30 zł
2328,80 zł
2287,40 zł
2364,27 zł
2392,76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne (9 %)
195,15 zł
209,59 zł
205,87 zł
212,78 zł
215,35 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku (7,75 %)
168,04 zł
180,48 zł
177,27 zł
183,23 zł
185, 44 zł