Minimalne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe dla prowadzących działalność pozarolniczą, którzy nie korzystają z ulgi w składkach ZUS

Ubezpieczenia społeczne w 2010 roku
Rodzaj
Dochód deklarowany do podstawy wymiaru składek (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)
1887,60 zł
Ubezpieczenie emerytalne (19,52%)
368,46 zł
Ubezpieczenie rentowe (6%)
113,26 zł
Ubezpieczenie chorobowe (2,45%)
46,25 zł
Ubezpieczenie wypadkowe Stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. (Dz.U. nr 200, poz. 1692 ze zm.) i rozporządzenia z 16 marca 2009 r. (DzU nr 43, poz. 350), a zakładając, że stopa wynosi 1,67 proc., składka wynosi 31,52 zł
Rodzaj za styczeń,
luty
za marzec,
kwiecień, maj
za czerwiec,
lipiec, sierpień
za wrzesień,
październik, listopad
za grudzień
Maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
(250%przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)
7784,65 zł
Ubezpieczenia społeczne w 2009 roku
Rodzaj
Dochód deklarowany do podstawy wymiaru składek (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)
1915,80 zł
Ubezpieczenie emerytalne (19,52%)
373,96 zł
Ubezpieczenie rentowe (6%)
114,95 zł
Ubezpieczenie chorobowe (2,45%)
46,94 zł
Ubezpieczenie wypadkowe Stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. (Dz.U. nr 200, poz. 1692 ze zm.) i rozporządzenia z 16 marca 2009 r. (DzU nr 43, poz. 350), a zakładając, że stopa wynosi 1,67 proc., składka wynosi 31,99 zł.
Rodzaj za styczeń,
luty
za marzec,
kwiecień, maj
za czerwiec,
lipiec, sierpień
za wrzesień,
październik, listopad
za grudzień
Maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
(250%przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)
7421,38 zł
7741,38 zł
7964,03 zł
7703,70 zł
7784,65 zł
Ubezpieczenia zdrowotne w 2009 roku
Rodzaj za styczeń,
luty
za marzec,
kwiecień, maj
za czerwiec,
lipiec, sierpień
za wrzesień,
październik, listopad
za grudzień
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
(75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku)
2392,76 zł
2491,57 zł
2491,57 zł
2491,57 zł
2491,57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne (9 %)
215,35 zł
224,24 zł
224,24 zł
224,24 zł
224,24 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku (7,75 %)
185,44 zł
193,10 zł
193,10 zł
193,10 zł
193,10 zł
Ubezpieczenia społeczne w 2008 roku
Rodzaj za styczeń,
luty
za marzec,
kwiecień, maj
za czerwiec,
lipiec, sierpień
za wrzesień,
październik, listopad
za grudzień
Dochód deklarowany do podstawy wymiaru składek (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)
1622,05 zł
1739,90 zł
1790,39 zł
1770,82 zł
1781,13 zł
Ubezpieczenie emerytalne (19,52%)
316,62 zł
339,63 zł
349,48 zł
345,66 zł
347,68 zł
Ubezpieczenie rentowe (6%)
97,32 zł
104,39 zł
107,42 zł
106,25 zł
106,87 zł
Ubezpieczenie chorobowe (2,45%)
39,74 zł
42,63 zł
43,86 zł
43,39 zł
43,64 zł
Ubezpieczenie wypadkowe (od 1.04.2007: 0,67%- 3,6%) Stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. (Dz.U. nr 200, poz. 1692, i Dz.U. nr 203, poz. 1720) i rozporządzenia z 6 marca 2006 r. (DzU nr 42, poz. 283)
Rodzaj za styczeń,
luty
za marzec,
kwiecień, maj
za czerwiec,
lipiec, sierpień
za wrzesień,
październik, listopad
za grudzień
Maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
(250%przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)
6758,53 zł
7249,58 zł
7459,95 zł
7378,40 zł
7421,38 zł
Ubezpieczenia zdrowotne w 2008 roku
Rodzaj za styczeń,
luty
za marzec,
kwiecień, maj
za czerwiec,
lipiec, sierpień
za wrzesień,
październik, listopad
za grudzień
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
(75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku)
2168,30 zł
2328,80 zł
2287,40 zł
2364,27 zł
2392,76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne (9 %)
195,15 zł
209,59 zł
205,87 zł
212,78 zł
215,35 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku (7,75 %)
168,04 zł
180,48 zł
177,27 zł
183,23 zł
185, 44 zł