Wartość sprzedaży towarów i usług uprawniająca do zwolnienia podmiotowgo w VAT

Okres obowiązywania
Wartość sprzedaży w roku poprzednim oraz w trakcie danego roku obrotowego
Miejsce opublikowania
2010
100.000 zł
(Dz.U. nr 215/2009, poz. 1666)
2009
50.000 zł
(Dz.U. nr 192/2007, poz. 1382)
2008
50.000 zł
(Dz.U. nr 192/2007, poz. 1382)
Okres obowiązywania
Równowartość 10.000 euro (kurs NBP na 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy)
Miejsce opublikowania
2007
39.700 zł
(Dz.U. nr 220/2006, poz. 1604)
2006
39.200 zł
(Dz.U. nr 229/2005, poz. 1949)
2005
43.800 zł
(Dz.U. nr 253/2004, poz. 2528)
2004
45.700 zł
(Dz.U. nr 202/2003, poz. 1962)
2003
40.900 zł
(Dz.U. nr 190/2002, poz. 1588)
2002
38.500 zł
(Dz.U. nr 137/2001, poz. 1542)
2001
39.800 zł
(Dz.U. nr 115/2000, poz. 1202)