Wynagrodzenie minimalne w 2010 roku

Okres obowiązywania Wysokość (brutto) Miejsce opublikowania
100 proc. 80 proc.
w pierwszym
roku pracy
Od 1 stycznia 2010 roku 1317 zł 1053,60 zł MP z 2009 r. nr 48, poz. 709

Skala podatkowa w 2010 roku

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad
do

85 528
18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528

14 839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek w 2010 roku

Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna 46,33
Roczna 556,02
Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku 3 091 zł

Koszty uzyskania przychodu w 2010 roku

Uprawniony Miesięcznie Roczne
dla pracowników mieszkających w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy i uzyskujących przychody:
od jednego zakładu pracy 111,25 zł 1335 zł
od więcej niż jednego zakładu pracy 111,25 zł 2002,05 zł
dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i nieotrzymujących dodatku za rozłąkę, uzyskujących przychody:
od jednego zakładu pracy 139,06 zł 1668,72 zł
od więcej niż jednego zakładu pracy 139,06 zł 2502,56 zł
dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i otrzymujących dodatek za rozłąkę, uzyskujących przychody:
od jednego zakładu pracy 111,25 zł 1335 zł
od więcej niż jednego zakładu pracy 111,25 zł 2002,05 zł

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2010 roku

Okres obowiązywania Kwota w złotych

2010 r.

94 380 zł

Kwoty wolne od potrąceń w 2010 roku


Rodzaj potrącenia Koszty uzyskania przychodu i złożony PIT-2 Koszty uzyskania przychodu, bez PIT-2 Podwyższone koszty uzyskania przychodu i złożony PIT-2 Podwyższone koszty uzyskania przychodu, bez PIT-2
od 1 stycznia 2010 roku
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
984,15 zł
938,15 zł 989,15 zł 943,15 zł
zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi
738,11 zł
703,61 zł 741,86 zł 707,36 zł
kary pieniężne
885,74 zł
844,34 zł 890,24 zł 848,84 zł
należności na rzecz pracodawcy (za zgodą pracownika)
984,15 zł
938,15 zł 989,15 zł 943,15 zł
inne należności (za zgodą pracownika)
787,32 zł
750,52 zł 791,32 zł 754,52 zł

Maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych w 2010 roku

Okres obowiązywania
Kwota
Miejsce opublikowania
2010 r. 19 755 zł DzU z 2003 nr 90, poz. 844 ze zm.

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych i macierzyńskich w 2010 roku

Okres obowiązywania
Kwota
Miejsce opublikowania
dla pełnoetatowców w pierwszym roku pracy
2010 r. 1136,44 zł 909,15 zł DzU z 2005 nr 31, poz. 267