Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych dokumentów do pobrania.
 PIT-2
 arkusz spisu z natury (remanent):  wersja PDF       , wersja XLS 
Copyright © Biuro Rachunkowe RACHUBA